Các cuộc họp được lên lịch giữa các sòng bạc và công nhân sòng bạc của Thành phố Atlantic vào ngày 1 tháng 7 xuất hiện

Với một cuộc đình công sắp xảy ra, các cuộc họp đàm phán hợp đồng giữa UNITE HERE Local 54, đại diện cho khoảng 9.600 nhân viên khách sạn trong khu vực Thành phố Atlantic và đại diện của Thành phố Tropicana Atlantic, đã được …